Δευτ-Παρ: 8.00-16.00, Σαβ: 09:00-15:00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

Πως θα βρω το κατάλληλο συνεργείο για τη μόνωση του σπιτιού μου;
Θα σας προτείναμε, είτε μέσω κάποιου γνωστού σας που έχει δοκιμάσει επιτυχώς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα κάποιας εταιρείας, είτε μέσω αρμόδιων φορέων όπως είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Μονωτών Ελλάδας (ΠΣΕΜ). Σε κάθε περίπτωση σας προτείνουμε να ζητάτε πιστοποιητικά εξειδίκευσης και να επισκέπτεστε την έδρα της υποψήφιας εταιρείας για να σχηματίσετε ποιο ολοκληρωμένη εικόνα για το ποιον θα εμπιστευτείτε.

Πότε είναι η ιδανικότερη περίοδος για να κάνω τη μόνωση στην ταράτσα;
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι προτιμότερο είναι κανείς να φτιάχνει τη μόνωση τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό είναι εν μέρη σωστό ως προς την ελαχιστοποίηση ύπαρξης εγκλωβισμένης υγρασίας στο υπόστρωμα. Από την άλλη μεριά όμως το να εφαρμόζει κανείς μονωτικά υλικά σε περιόδους μεγάλης ζέστης δεν είναι ορθό. Η ποιο σωστή τοποθέτηση στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι πως η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι μεταξύ 5 έως 35°C και να επιλέγονται περίοδοι με τη λιγότερη δυνατόν περίπτωση βροχόπτωσης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται υγρομέτρηση και κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος.

Τι ακριβώς καλύπτει μία εγγύηση;
Η εγγύηση σας καλύπτει για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα στεγανοποίησης υπάρξει μετά την παράδοση της μόνωσης από την εκάστοτε εταιρεία. 

Είναι πραγματική η ισχύς της ή θα τρέχω μετά να ψάχνω και να ταλαιπωρούμαι;
Σε ένα blog ενός συνεργάτη μας διάβασα την ιδανικότερη απάντηση. Η εγγύηση είναι σαν τα ομόλογα, εξαρτάται ποιος τα εκδίδει. Μπορεί να καταλήξει στο καλάθι των αχρήστων, μπορεί όμως και να έχει υπόσταση και σοβαρότητα. Γι αυτό το λόγο πρέπει να κάνετε προσεκτική έρευνα και να συνεργάζεστε με τις σταθερές αξίες του χώρου των μονώσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Να τοποθετήσω τη θερμομόνωση εσωτερικά ή εξωτερικά από την επιφάνεια;
Η ορθότερη μέθοδος είναι εξωτερικά διότι με αυτό τον τρόπο εκμεταλλευόμαστε τη θερμοχωρητικότητα (την ποσότητα θερμότητας που απορροφάται ή παράγεται από ένα σώμα) των υπόλοιπων μονωτικών και δομικών υλικών της κατασκευής. Δηλαδή με ένα σύστημα θερμομόνωσης πάνω από την πλάκα, η θερμότητα θα πρέπει να διανύσει μεγαλύτερη διαδρομή με ανάλογες αντιστάσεις μέχρι να φτάσει στο εσωτερικό του κτηρίου.

Πάνω από τα θερμομονωτικά φύλλα μπορώ να τοποθετήσω απευθείας τσιμεντοκονία και πλακάκι;
Τα διαφορετικά στάδια σε μία κατασκευή μόνωσης πρέπει να διαχωρίζονται με κάποιο γεωύφασμα ή φύλλο πολυαιθυλενίου διότι είναι διαφορετικός ο ρυθμός συστολοδιαστολής που δημιουργούν με τις θερμοκρασιακές μεταβολές.

Να προτιμήσω την κλασική μέθοδο θερμομόνωσης ή θερμομόνωση με θερμοανακλαστικές ιδιότητες;
Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, αντιθέτως αλληλοσυμπληρώνονται ιδανικά. Σύμφωνα με τους μηχανισμούς ροής της θερμότητας επιλέγοντας θερμομόνωση βάση πάχους (διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακα, θερμομονωτικά ελαφροσκυροδέματα, κ.α.) μειώνουμε δραστικά τη μετάδοση θερμότητας με αγωγή και μεταφορά. Εάν επιλέξουμε θερμομόνωση βάση των θερμοανακλαστικών ιδιοτήτων μειώνουμε δραστικά την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στα δομικά στοιχεία του κτηρίου.

Δηλαδή ποιοι είναι ακριβώς οι τρόποι μετάδοσης της θερμότητας;
Είναι τρεις και είναι οι εξής:

  • Με αγωγιμότητα, είναι η μετάδοση θερμότητας από μόριο σε μόριο, που επιτυγχάνεται από την επαφή μεταξύ δύο στέρεων σωμάτων ή υγρών ή αέριων μαζών, χωρίς ωστόσο να εκδηλώνεται κάποια κίνηση των μορίων ανάμεσά τους. Ειδικά για τα στερεά είναι ο μοναδικός δρόμος ροής θερμότητας διά μέσου της μάζας τους.
  • Με μεταφορά, όπου η θερμότητα μεταδίδεται από την κίνηση των μορίων ενός υγρού ή αέριου σώματος.
  • Με ακτινοβολία, είναι ο μηχανισμός κατά τον οποίο η θερμότητα μεταδίδεται με ηλεκτρομαγνητικά κύματα, χωρίς να απαιτείται η επαφή των δύο σωμάτων. Απλά είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ήλιος θερμαίνει τον πλανήτη μας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Να προτιμήσω για τη στεγανοποίηση της ταράτσας μου ασφαλτική μεμβράνη ή κάποιο ελαστομερές στεγανωτικό υλικό;
Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά το ίδιο. Η πλήρη στεγανοποίηση της ταράτσας. Από εκεί και πέρα θα σας συνιστούσαμε την εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού υλικού σε περίπτωση όπου υπάρχουν πολλά κάθετα στοιχεία στην ταράτσα, όπως βάσεις ηλιακών, κάγκελα, αναμονές, εξαερισμοί, κ.α. Αντιθέτως σε περίπτωση ελαφρού υποστρώματος(αφρομπετόν, περλομπετόν, POLITERM) προτείνεται η εφαρμογή ασφαλτικής μεμβράνης. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα του εκάστοτε υλικού, βάση των τεχνικών του προδιαγραφών.

Πως μπορώ να γνωρίζω εάν το στεγανοποιητικό υλικό που μου προτείνει μία εταιρεία είναι εγγυημένο και θα έχει διάρκεια ζωής;
Το κάθε υλικό συνοδεύεται και από ένα φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών. Σε αυτό αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι αντοχές του υλικού σε ευκαμψία και θερμοκρασιακές μεταβολές. Για την στεγανοποίηση της ταράτσας να ζητάτε την ταυτότητα του υλικού πάνω στο οποίο θα επενδύσετε τη θωράκιση του κτηρίου σας από την υγρασία.

Θεωρείτε αναγκαία η χρήση διπλής ασφαλτικής μεμβράνης επάνω στην ταράτσα;
Εάν δεν έχετε πρόβλημα ως προς το κόστος εφαρμογής της διπλής στρώσης ασφαλτοπάνου, τότε να το κάνετε δίχως δεύτερη σκέψη. Με αυτό τον τρόπο αποκτάτε μεγαλύτερη ασφάλεια και δείκτη προστασίας απέναντι στο νερό.

Πως μπορώ να σταματήσω το φαινόμενο αποκόλλησης της ψηφίδας από ένα ασφαλτόπανο;
Με τον σταθεροποιητή ψηφίδας. Επίσης μπορείτε να βάψετε το ασφαλτόπανο με κάποιο ακρυλικό χρώμα.

Με το ίδιο υλικό μπορώ να στεγανοποιήσω την ταράτσα και τα τοιχία του υπογείου;
Η χρήση του σωστού στεγανοποιητικού υλικού έχει άμεση σχέση με το τμήμα που θέλετε να στεγανοποιήσετε. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε μερικές περιπτώσεις:

  • Τοιχία υπογείου: τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό ή ασφαλτικό γαλάκτωμα σε συνδυασμό με αποστραγγιστικές μεμβράνες.
  • Μπαλκόνια και ταράτσες: ασφαλτικές ή μεμβράνες αλοιφατικής βάσης.
  • Μεταλλικές οροφές: ασφαλτικές ή άλλες μεμβράνες σε συνδυασμό με την διάστρωση ελαφροσκυροδέματος.
  • Κεραμοσκεπές: Μεμβράνες κεραμοσκεπών.
  • Πισίνες: τσιμεντοειδή στεγανωτικά δύο συστατικών σε συνδυασμό με κόλληση πλακιδίων και εποξειδικό στόκο ή απλή εποξειδική βαφή.
  • Δεξαμενές πόσιμου νερού: ειδικά τσιμεντοειδή στεγανωτικά.
  • Κελάρια, φρεάτια ανελκυστήρων και υπόγεια με διαρροές: τσιμεντοειδές στεγανοποιητικό σε συνδυασμό με ταχύπηκτα επισκευαστκά κονιάματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΗ

Τι είναι το Thermalmix;
Το Thermalmix είναι ένα επαναστατικό πρόσθετο χρωμάτων που μετατρέπει το χρώμα σε θερμομονωτική βαφή. Απλά βάφοντας το σπίτι σας εσωτερικά ή εξωτερικά δημιουργείτε ένα αποτελεσματικό θερμομονωτικό φράγμα σε αυτό, αποτρέποντας τις απώλειες θερμότητας από τους τοίχους και τις οροφές.

Αναμιγνύεται με όλα τα χρώματα;
Ναι μπορείτε να το προσθέσετε σε οποιοδήποτε χρώμα ή αστάρι, εσωτερικής ή εξωτερικής βαφής.

Να το χρησιμοποιήσω εσωτερικά ή εξωτερικά;
Το ιδανικό είναι να το χρησιμοποιήσετε και στις δύο περιπτώσεις. Εάν προσθέσετε το Thermalmix στο πλαστικό χρώμα με το οποίο πρόκειται να βάψετε το σπίτι σας εσωτερικά, αυτομάτως εξοικονομείτε ενέργεια και χρήματα.
Το μεγαλύτερο ποσοστό θερμότητας που εκπέμπουν τα θερμαντικά σώματα του σπιτιού, με το που έρχεται σε επαφή με τους τοίχους και τις οροφές, επιστρέφει πίσω στο σπίτι σας μέσω της θερμοανάκλασης. Δείτε το σχετικό βίντεο
εδώ.
Αντιστρόφως δημιουργείτε θερμομονωτικό φράγμα το καλοκαίρι εάν βάψετε με την προσθήκη του Thermilate εξωτερικά. Ανακλώντας την ηλιακή ακτινοβολία διατηρείτε το σπίτι σας δροσερό με μειωμένη την ανάγκη για χρήση κλιματιστικών.

Σε πόσα ''χέρια'' βαφής πρέπει να μπει το Thermalmix;
Για το μέγιστο αποτέλεσμα πρέπει να μπει σε δύο στρώσεις βαφής.

Επηρεάζει το χρώμα μέσα στο οποίο θα αναμιχθεί;
Όντας ένα προϊόν μη τοξικό και απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον, δεν το επηρεάζει καθόλου. Μόνο κάποια γυαλιστερά χρώματα μπορεί να τα κάνει λίγο πιο ματ, αλλά αντιμετωπίζεται εάν βάψετε άλλη μία στρώση δίχως την προσθήκη του Thermalmix.

 

 

Θέλετε να σας καλέσουμε;
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. • ΠληροφορίεςΤο κατάλαβα