Καλάθι αγορών

Σύνολο 0€

 

Για να κατανοηθεί το σημαντικό όφελος εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται με τη θερμομόνωση ενός κτηρίου (ταράτσα και τοίχους), στα σπίτια με θερμομόνωση και κυρίως στα νέα κτήρια που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ, απαιτείται λιγότερο από 3-5 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό μέτρο το έτος, ενώ στα παλαιότερα και χωρίς θερμομόνωση κτίρια απαιτείται 25 λίτρα κατά μέσο όρο. Κάποια κτήρια χρειάζονται ακόμα και 60 λίτρα ανά τετραγωνικό το έτος!

Η εταιρεία μας εκτός από τις προτάσεις για τη θερμομόνωση ταράτσας, σας προτείνει και το παρακάτω σύστημα θερμομόνωσης εξωτερικής τοιχοποιίας, ώστε να επιτευχθεί η πλήρη ενεργειακή, θερμομονωτική και αισθητική αναβάθμιση του κτηρίου σας. 

Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) για αύξηση της θερμικής άνεσης στο εσωτερικό του σπιτιού και τη διάρκεια ζωής του κτιρίου. 

Το σύστημα εφαρμόζεται με θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης που προσφέρουν εξαιρετική θερμομόνωση, άριστη διαπνοή και ελαστικότητα. Το τελικό επίχρισμα χρωματίζεται σε άπειρες αποχρώσεις της επιλογής σας.

Το σύστημα συνοδεύεται από μια πλήρη γκάμα προϊόντων καλύπτοντας όλες τις κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες και διασφαλίζοντας το άριστο τεχνικό αποτέλεσμα της εφαρμογής.

 

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

1ο ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑΣ 

• Η προς μόνωση επιφάνεια καθαρίζεται ούτως ώστε να είναι καθαρή, στεγνή, απαλλαγμένη από σαθρά υλικά, σκόνες, υπολείμματα λαδιού και άλλα ξένα σώματα.
• Η επιπεδότητα της κατασκευής διασφαλίζεται με τη χρήση ράμματος. Αρχικά γίνεται τοποθέτηση του μεταλλικού οδηγού εκκίνησης που εξασφαλίζει την ευθυγράμμιση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης και πραγματοποιείται έλεγχος της επιπεδότητας των προσόψεων. Ο μεταλλικός οδηγός επιπεδώνεται με το υπόστρωμα με τη χρήση αποστατών.
• Οι θερμοκρασίες κατά την εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 30° C.

2ο ΣΤΑΔΙΟ: ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

• Η επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης EPS 80 γίνεται με την ινοπλισμένη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης (ενδεικτική κατανάλωση 3-5kg/m2). Η εφαρμογή των πλακών γίνεται σε σειρά ξεκινώντας από το κάτω μέρος προς τα επάνω. Κάθε επόμενη σειρά τοποθετείται περίπου μισή πλάκα μετατοπισμένη, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κατακόρυφοι αρμοί και τυχόν κενά που υπάρχουν μεταξύ των πλακών γεμίζονται είτε με κομμάτια μονωτικού υλικού (για κενά >0,5εκ) είτε με αφρό πολυουρεθάνης.

3ο ΣΤΑΔΙΟ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

• Μετά τη διέλευση τουλάχιστον μίας ημέρας ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής σκληρότητα του υλικού συγκόλλησης ακολουθεί η αγκύρωση των πλακών με ειδικά βύσματα, με κατανάλωση 4-6 βύσματα / m2.

4ο ΣΤΑΔΙΟ: ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

• Εφαρμόζεται το ανόργανο ινοπλισμένο υλικό ενίσχυσης, για τον εγκιβωτισμό του αντιαλκαλικού πλέγματος. Το υαλόπλεγμα εγκιβωτίζεται στη νωπή στρώση ενίσχυσης με αλληλοεπικάλυψη των φύλλων του κατά 10cm.
• Παράλληλα όπου απαιτείται γίνεται η εφαρμογή των ειδικών τεμαχίων όπως γωνιόκρανα και νεροσταλάκτες, προφίλ αρμών διαστολής και ενίσχυση γωνιών στα ανοίγματα με κομμάτια υαλοπλέγματος.

5ο ΣΤΑΔΙΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ)

• Μετά από επαρκή χρόνο στεγνώματος του βασικού επιχρίσματος και του ασταριού και εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες μπορεί να ξεκινήσει η τελική επίστρωση.
• Εφαρμόζεται το κατάλληλο αστάρι. 
• Τελικό στάδιο του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης είναι η εφαρμογή των επιχρισμάτων, 1,50mm στην απόχρωση που θα επιλέξετε.

Εμφάνιση 1–6 από 0 προϊόντα
×

Είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα;

Μονώσεις - Θερμομονώσεις - Στεγανοποιήσεις