Καλάθι αγορών

Σύνολο 0€


Συμβατική μόνωση ταράτσας: Στη συγκεκριμένη κατασκευή τοποθετούμε τη θερμομόνωση κάτω από τη στεγανοποίηση. Προτείνεται για περιπτώσεις όπου δεν είναι αναγκαία η τοποθέτηση τελικής επικάλυψης της μόνωσης (πλακίδια), ή λόγω ανάγκης ελαφριάς κατασκευής.

Για να κατανοηθεί το σημαντικό όφελος εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται με τη θερμομόνωση ενός κτηρίου (ταράτσα και τοίχους), στα σπίτια με θερμομόνωση και κυρίως στα νέα κτήρια που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ, απαιτείται λιγότερο από 3-5 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό μέτρο το έτος, ενώ στα παλαιότερα και χωρίς θερμομόνωση κτήρια απαιτείται 25 λίτρα κατά μέσο όρο. Κάποια κτήρια χρειάζονται ακόμα και 60 λίτρα ανά τετραγωνικό το έτος.
Η εταιρεία μας σας προτείνει πιστοποιημένα συστήματα βάση ΕΛΟΤ για τη θερμομόνωση της ταράτσας σας ανάλογα με τη χρήση της επιφάνειας, το βάρος κατασκευής και το κόστος που είστε σε θέση να δαπανήσετε.

Τι προσφέρει το η συγκεκριμένη μόνωση:
Σας προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία, χειμώνα καλοκαίρι, από τη ζέστη, το κρύο και την υγρασία.

Τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη μόνωση:
Περιλαμβάνει όλα τα υλικά των σταδίων κατασκευής μίας πλήρους μόνωσης ταράτσας (πίσσες, πολυστερίνες, τσιμέντα, ασφαλτόπανα, σφραγιστικά) και την εφαρμογή αυτών από τα εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας μας.

Στάδια κατασκευής:
Προετοιμασία επιφάνειας και δημιουργία φράγματος υδρατμών
Πολύ καλός καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνες και ξένα υλικά. Μετά τον καθαρισμό επαλείφεται η επιφάνεια της πλάκας με ασφαλτικό γαλάκτωμα.

Θερμομόνωση
Επειδή το σημαντικότερο κριτήριο για επιλογή θερμομονωτικού υλικού σε μία ταράτσα, εκτός από τη θερμική του απόδοση είναι η υψηλή αντοχή στη συμπίεση, προτείνεται τοποθέτηση εξηλασμένης πολυστερίνης ή EPS 150.

Δημιουργία Ρύσεων
1. Υπολογισμός των κλίσεων και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος (ράμματα).
2. Διάστρωση αφρομπετόν (κυψελωτό σκυρόδεμα) το οποίο παράγεται στον χώρο της οικοδομής πάνω σε αυτοκινούμενη μονάδα από ειδικευμένο συνεργείο, βάρους 350-400 kg/m³ για τη δημιουργία ρύσεων.

Στεγανοποίηση
1. Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι.
2. Δημιουργία ειδικών τεμαχίων ασφαλτικής μεμβράνης και τοποθέτηση σε βάθος 5-7εκ. περίπου μέσα στις υδρορροές.
3. Επικόλληση πρόσθετων κομματιών ασφαλτικής μεμβράνης στα κάθετα στοιχεία της ταράτσας και κόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η απρόσκοπτη απορροή των υδάτων.

Πλεονεκτήματα του συτήματος:

  • Ελαφριά κατασκευή με βάρος 35kg/m².
  • Υψηλός βαθμός θερμομονωτικής απόδοσης διότι εκτός από τις θερμομονωτικές πλάκες και στο αφρομπετόν οι μικροφυσσαλίδες αέρα που βρίσκονται εγκλωβισμένες στη μάζα του μίγματος και ευθύνονται για τη διόγκωσή του, λειτουργούν επικουρικά και στην απόδοση της θερμομόνωσης.
  • Βελτιώνεται σημαντικά ο δροσισμός της κατοικίας με αποτέλεσμα την χρήση των κλιματιστικών σε πολύ μικρότερο βαθμό και μόνο σε ώρες αιχμής.

  • Μείωση στους λογαριασμούς ενέργειας από την ελάττωση αναγκών για κλιματισμό και θέρμανση.

  • Άμεση βελτίωση της εσωτερικής άνεσης σε χώρους που δεν κλιματίζονται.

Προϋποθέσεις υποδομών:

  • Περιμετρικό στηθαίο 15-20εκ. περίπου
  • Οι καθρέπτες ηλιακών να βρίσκονται 20εκ. πάνω από την πλάκα σκυροδέματος
  • Οι δεξαμενές νερού ή πετρελαίου να βρίσκονται τουλάχιστον 35-40εκ. πάνω από την πλάκα σκυροδέματος.

Κόστος εργασίας και υλικών ξεκινά από: 30,00 €/μ2

Η διαμόρφωση του κόστους έχει άμεση σχέση με την έκταση της επιφάνειας, την ποιότητα του υποστρώματος και τον βαθμό προετοιμασίας αυτού.

Είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα;

Μονώσεις - Θερμομονώσεις - Στεγανοποιήσεις